Skip links

SUND LUFT

Offentligt møde om: Luftforurening, helbredseffekter og løsninger.
Hvem er det relevant for: Borgere med interesse for sundhed, miljø og klima
, embedsfolk i stat og kommuner, lands- og lokalpolitikere, samt patient- og miljøorganisationer.
Arrangeret af:  IDA Grøn Teknologi, Københavns Universitet og Challenge-programmet Dataforgood.science, Rådet for Grøn Omstilling i tæt samarbejde med IDA Miljø.
Pris: Mødet er gratis, incl kaffe, te og vand – finansieret af Novo Nordisk Fonden. Frokost: 310 kr (lækker buffet) – du kan medbringe egen frokost.
Sted: IDA, Kalvebod Brygge 31-33, KBH V

Referat fra konferencen: Ingen skal blive syge af at trække vejret

Læs program under foto

Fakta om luftforurening

Hvert år dør omkring 4000 mennesker for tidligt som følge af udendørs luftforurening i Danmark. Det svarer til 7 procent af alle dødsfald. Det gør udendørs luftforurening til danskernes tredjestørste risikofaktor i forhold til dødelighed kun overgået af rygning og fysisk inaktivitet. Udover dødsfald bliver i tusindvis af mennesker hvert år syge af astma, luftvejslidelser, hjertekarsygdomme, sukkersyge, og demens pga. luftforurening. Den bidrager også til, at babyer bliver født for små.
Alle i Danmark udsættes for sundhedsskadende luftforurening, men ikke alle er påvirket ens: Børn, gravide, ældre borgere, og kroniske syge er mest sårbare og dem, som opholder sig længst tid og tættest på kilderne, hvor luftforureningen er højest, er mest udsatte.
Men vi er ikke selv herrer over, hvor meget luftforurening vi udsættes for. Derfor er politisk handling nødvendig både internationalt på FN og EU-niveau, i det danske folketing, i den enkelte kommune, i industri, produktion og landbrug samt på individniveau, så luftforureningen kan nedbringes til gavn for vores sundhed og klima.

PROGRAM

9.00-9.30 Ankomst, kaffe
9.30-9.40 Velkommen ved Københavns Universitet og IDA Miljø
9.40-9.55 Luftforureningens helbredseffekter ved professor Zorana Jovanovic Andersen, Københavns Universitet
9.55-10.10 Air Pollution Levels and Health Burden in Europe, Alberto Gonzales Ortiz, Air Quality Expert, EEA på engelsk
10.10-10.30 Luftkvalitet i Danmark og helbredsbyrden af udendørs luftforurening, Seniorforsker Camilla Geels, DCE, Århus Universitet
10.30-11.00  Pause
11.00-11.15 Patientens syn og anbefalinger, Formand Kjeld Hansen, European Lung Foundation
11.15-12.00 Paneldebat med fokus på sundhed.
Moderator: Pernille Tranberg
Astma-Allergi Danmark, direktør Anne Holm Hansen
Lungeforeningen, bestyrelsesformand Torben Mogensen
Kræftens Bekæmpelse, forebyggelseschef Mette Lolk Hanak
Hjerteforeningen, områdedirektør Morten Ørsted-Rasmussen
Niels Sandøe, enhedschef, Forebyggelse og ulighed, Sundhedsstyrelsen

12.00-13.00 Frokost

13.00-13.15 EU Ambient Air Quality Directive (AAQD) Revision Proces, Thomas Henrichs, Deputy Head of the Clean Air & Urban Policy Unit, European Commission, DG Environment på engelsk

13.15-13.30 Hvordan reducerer vi luftforureningen fra trafik og brændeovne? / Seniorforsker Steen Solvang Jensen, DCE, Århus Universitet
13.30-13.45 Øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening i København, Folkesundhedschef Københavns Kommune Katrine Schjønning
13.45-14.15 Pause
14.15-14.30 Hvordan får vi renere luft i Danmark? Seniorrådgiver, Luftforurening & Klima, Rådet for Grøn Omstilling Kåre Press-Kristensen

14.30-15.15 Paneldebat med fokus på løsninger,
Moderator: Pernille Tranberg 

Lone Loklindt, viceborgmester Frederiksberg Kommune
Martin Thomsen, miljøsagsbehandler, Odense Kommune
Sara Kruse Cox, projektleder i H2020-projektet DivAirCity, Århus Kommune
Morten Grønbæk, professor, dr med, direktør for Center for Sundt Liv og Trivsel
Morten Pedersen, kontorchef, Bæredygtig Miljø og Produktion, Miljøministeriet

15.15-16.00 Farvel, take-home viden og networking